Tất cả tin tức

Hướng dẫn phân biệt các Cấp tốc độ cho thẻ SD và microSD

Hướng dẫn phân biệt các Cấp tốc độ cho thẻ SD và microSD

Hiệp hội SD đã đưa ra một cách để chuẩn hóa các xếp hạng tốc độ cho thẻ nhớ. Các chuẩn đó được gọi là Cấp tốc độ và ...

Các Sai Lầm Phổ Biến với Thẻ Nhớ và Cách Khắc Phục Chúng

Các Sai Lầm Phổ Biến với Thẻ Nhớ và Cách Khắc Phục Chúng

Lỗi không nhận thẻ nhớ Lỗi không nhận thẻ nhớ là lỗi phổ biến nhất ở thẻ nhớ. Lỗi này có thể do một số nguyên nhân s...

Danh mục

Giỏ hàng